Selamlar bu yazımızda daha önce Ubuntuya kurduğumuz Sql server’ımızın config ayarlarını anlatacağız. Yapacağımız configler her prod sql de yapılması gereken min ayarlamalar sunucumuz prod olduğu için kurulum da ayrı iki Data ve Root diski talep ettik.

Kurulum(Root) ve data klasörlerini ayırmak hem olası bir kernel çökmesinde data klasörüne erişebilmemizi sağlar hem de disk üzerinde ki I/O böldüğü için performans artışı sağlar.

sudo chown mssql /data/mssql/data 
sudo chgrp mssql /data/mssql/data
sudo chown mssql /data/mssql/logs
sudo chgrp mssql /data/mssql/logs

Oluşturduğumuz data ve logs klasörlerini default klasörümüz yapalım. Böylelikle oluşturulan dblerin .mdf ve .ldf dosyaları ilgili klasörlere gitsin.

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set filelocation.defaultdatadir /data/mssql/data 

Herkese Selamlar bu yazımız da ubuntu üzerine sql server 2019 kurulumunu anlatacağız. Kolay bir işlem neredeyse Windows next-next-finish yapısı gibi 🙂

ilk önce keyleri install etmekle başlıyoruz.

wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

Her ubuntu sürümüne göre bi repo(depo) var. Uygun sürümüne göre ilgili repoyu kopyalayıp install ediyoruz.

Ubuntu 16.04 için:

sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server-2019.list)"

Ubuntu 18.04 için:

sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/mssql-server-2019.list)"

Ubuntu 20.04 için:

sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)"

Şimdi apt yi güncelleyip kurulumu yapıyoruz.

sudo apt-get update 
sudo apt-get install -y mssql-server

yükleme işlemi bitti.

Şimdi mssql.conf dosyasını yükleyeceğiz. Sürüm seçimini;

yani enterprise,standart,expres… vs…


Bu replicasyonu Ubuntu 20.04 ve postgresql 13 için yapılmıştır. Ancak postgresql 10 dan sonraki sürümleri ve linux nun diğer versiyonları için de uygulayabilirsiniz.

postgresql10 dan eski sürümleri için ssh ayarlanması gerekiyor.

ilk önce postgresql.conf dosyalarını ayarlamakla başlıyoruz.

#Master(192.168.190.129)

#Secondary(192.168.190.130)

Ana postgres sunucumuzda(192.168.190.129) postgresql.conf dosyasını açalım.

#Master
sudo nano /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf

ve aşağıdaki ayarlamayı yapalım burada bizim ana server ipsi 192.168.190.129 olduğu için onu listen_addresses kısmına ekliyoruz.

#Master
listen_addresses = ‘*,192.168.190.129’

ve port kısmınıda enable edelim.

#Master
port = 5432

aşağılarda wal_level kısmını da enable edip logical yazalım.

#Master
wal_level =logical

aşağıda ki parametleri de enable ediyoruz.

#Master
max_wal_senders = 10 # max…


Merhabalar

Bu yazımda sizlerle Idera Tool yardımıyla uzun süren queryleri tesbit edip elastic search’e aktarmayı anlatmya çalışacağız. Bu yazı iki kısımdan oluşmaktadır ilk kısımda verileri nasıl elde edeceğimizi ikinci kısımda ise bu verileri elastik search’e nasıl aktarabiliriz onu anlatmaya çalışacağız.

İlk kısım için hali hazırda kullandığımız Idera Toolunu tercih ettik ve mail atacağız aynı zamanda Powershell kodu ile dosyaya yazacağız.

A) İlk olarak alert ayarlamalarını yapalım

1.) İlkönce templateten alert kısmını ayarlayalım. Burada “Alert” sekmesine tıklayıp oradan “Alert Configuration Template” seçiyoruz ve kullandığımız template seçip “Edit” diyoruz. “Edit Configuration” seçip “Oldest Open Transaction (minutes)” seçiyoruz ve query sürelerini belirliyoruz.

Biz…


Merhaba,

Bu yazımızda Red Hat Enterprise, CentOS, Scientific ve Oracle serverların 6,7,8 versiyonları için, postgresql 10,11,12,13 editionlarında benzer şekilde kurabileceğiniz bir yazı paylaşıyorum.Lınux bilgisi çok az olan bir kişide bu kurulumu yapabilecek şekilde basit yazdım.

terminali açıyoruz.root usera geçiş yapıp ve ‘cd’ ile en başa dönüyoruz.

sudo yum -y update
sudo systemctl reboot

Yukarıdaki kod ilk sistemi update ediyoruz ve update bittikten sonra sistemi yeniden başlatıyoruz.

Sitem yeniden başladıktan sonra root usera geçiş yapıyoruz.Depo postgresql servislerinin bulunduğu bir dosya, depoyu yüklemek için(root ile devam ediyoruz);

sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

açık postgresql modül varsa disable etmek için(root ile devam ediyoruz);


Merhabalar,

Bu yazım ilk olduğu için biraz kötü olmuş olabilir anlayışınız için teşekkür ederim. :)

Aşağıdaki sorguda server daki tüm databaseler hakkında detaylı bilgilere erişebiliyoruz ; databaseCollation,databaseSize,databaseEdition ve ek olarak server daki databaselerimizin backup alınıyor mu ?En son backup nezaman alınmış,kaç MB olmuş,kaç saniye sürmüş ve diğer gerekli gördüğüm kolonları ekledim.Umarım faydalı olur.

if exists(select * from sys.databases where name not in (‘master’,’tempdb’,’model’,’msdb’,’ReportServer’,’ReportServerTempDB’))
begin
SELECT @@SERVERNAME AS
ServerName,
@@SERVICENAME
InstanceName,
( CASE
WHEN CONVERT(VARCHAR(128), Serverproperty (‘productversion’)) LIKE
‘8%’ THEN
‘SQL2000’
WHEN CONVERT(VARCHAR(128), Serverproperty (‘productversion’)) LIKE
‘9%’ THEN
‘SQL2005’
WHEN…

Servetbulut

DB Admin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store