Bu replicasyonu Ubuntu 20.04 ve postgresql 13 için yapılmıştır. Ancak postgresql 10 dan sonraki sürümleri ve linux nun diğer versiyonları için de uygulayabilirsiniz.

postgresql10 dan eski sürümleri için ssh ayarlanması gerekiyor.

ilk önce postgresql.conf dosyalarını ayarlamakla başlıyoruz.

#Master(192.168.190.129)

#Secondary(192.168.190.130)

Ana postgres sunucumuzda(192.168.190.129) postgresql.conf dosyasını açalım.

#Master
sudo nano /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf

ve aşağıdaki ayarlamayı yapalım burada bizim ana server ipsi 192.168.190.129 olduğu için onu listen_addresses kısmına ekliyoruz.

#Master
listen_addresses = ‘*,192.168.190.129’

ve port kısmınıda enable edelim.

#Master
port = 5432

aşağılarda wal_level kısmını da enable edip logical yazalım.

#Master
wal_level =logical

aşağıda ki parametleri de enable ediyoruz.

#Master
max_wal_senders = 10 # max…


Merhabalar

Bu yazımda sizlerle Idera Tool yardımıyla uzun süren queryleri tesbit edip elastic search’e aktarmayı anlatmya çalışacağız. Bu yazı iki kısımdan oluşmaktadır ilk kısımda verileri nasıl elde edeceğimizi ikinci kısımda ise bu verileri elastik search’e nasıl aktarabiliriz onu anlatmaya çalışacağız.

İlk kısım için hali hazırda kullandığımız Idera Toolunu tercih ettik ve mail atacağız aynı zamanda Powershell kodu ile dosyaya yazacağız.

A) İlk olarak alert ayarlamalarını yapalım

1.) İlkönce templateten alert kısmını ayarlayalım. Burada “Alert” sekmesine tıklayıp oradan “Alert Configuration Template” seçiyoruz ve kullandığımız template seçip “Edit” diyoruz. “Edit Configuration” seçip “Oldest Open Transaction (minutes)” seçiyoruz ve query sürelerini belirliyoruz.

Biz…


Merhaba,

Bu yazımızda Red Hat Enterprise, CentOS, Scientific ve Oracle serverların 6,7,8 versiyonları için, postgresql 10,11,12,13 editionlarında benzer şekilde kurabileceğiniz bir yazı paylaşıyorum.Lınux bilgisi çok az olan bir kişide bu kurulumu yapabilecek şekilde basit yazdım.

terminali açıyoruz.root usera geçiş yapıp ve ‘cd’ ile en başa dönüyoruz.

sudo yum -y update
sudo systemctl reboot

Yukarıdaki kod ilk sistemi update ediyoruz ve update bittikten sonra sistemi yeniden başlatıyoruz.

Sitem yeniden başladıktan sonra root usera geçiş yapıyoruz.Depo postgresql servislerinin bulunduğu bir dosya, depoyu yüklemek için(root ile devam ediyoruz);

sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

açık postgresql modül varsa disable etmek için(root ile devam ediyoruz);


Merhabalar,

Bu yazım ilk olduğu için biraz kötü olmuş olabilir anlayışınız için teşekkür ederim. :)

Aşağıdaki sorguda server daki tüm databaseler hakkında detaylı bilgilere erişebiliyoruz ; databaseCollation,databaseSize,databaseEdition ve ek olarak server daki databaselerimizin backup alınıyor mu ?En son backup nezaman alınmış,kaç MB olmuş,kaç saniye sürmüş ve diğer gerekli gördüğüm kolonları ekledim.Umarım faydalı olur.

if exists(select * from sys.databases where name not in (‘master’,’tempdb’,’model’,’msdb’,’ReportServer’,’ReportServerTempDB’))
begin
SELECT @@SERVERNAME AS
ServerName,
@@SERVICENAME
InstanceName,
( CASE
WHEN CONVERT(VARCHAR(128), Serverproperty (‘productversion’)) LIKE
‘8%’ THEN
‘SQL2000’
WHEN CONVERT(VARCHAR(128), Serverproperty (‘productversion’)) LIKE
‘9%’ THEN
‘SQL2005’
WHEN…

Servetbulut

DB Admin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store